Please, only use English characters through the whole registration process.

- جهت ثبت نام در کارگاه ها پس از پرداخت مبلغ مندرج در جدول فوق اسکن فیش واریز مربوطه را به همراه تصویر کارت ملی و تلفن تماس خود به آدرس رایانامه akramzarei@ut.ac.ir ارسال فرمایید.

- کلیه دانشجویان رشته های مرتبط با موضوع همایش از 25% تخفیف در هزینه ثبت نام برخوردارند. برای استفاده از تخفیف دانشجویی لطفا در هنگام ثبت نام تصویر کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به تحصیل را ارسال و اصل گواهی را در روز اول همایش ارائه نمایید.

- با پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس تنها مجاز به شرکت در یکی از کارگاه های DAAD خواهید بود.

- لازم به ذکر است که در روز اول همایش به همراه داشتن اصل کارت ملی، فیش واریزی، برای اعضای محترم هیات علمی اصل کارت هیات علمی و برای دانشجویان گرامی اصل کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.

Download as a picture       Download pdf file